Ali se lahko virus prenaša prek embalaže in ostalih površin?

O morebitnem širjenju koronavirusa prek različnih trdih površin še ni dovolj znanega. Trenutno se okužba prek površin, ki so na primer na uvoženem blagu, pošti ali prtljagi, zdi malo verjetna.

Bistveno pomembnejše je, da si kot najboljši zaščitni ukrep temeljito umivate roke, kar priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

Redno in temeljito umivanje rok je zelo pomemben del osebne higiene in vas lahko zaščiti pred različnimi okužbami.