Meni

Jaz izberem ekološko!

Ekološka hrana je pomembna – zelo pomembna.

V zadnjih 50 letih je zaradi konvencionalnega načina kmetovanja, ki uporablja pesticide in ostala kemično-sintetična sredstva izginilo že nič koliko rastlinskih in nič koliko živalskih vrst. Posledic takšnega načina kmetovanja se še ne zavedamo v polnosti, saj za enkrat narava nekako še zmore. Konec koncev tudi dinozavri niso izginili čez noč, za velike spremembe je potreben daljši čas. Potrebno je pomisliti, da ima vsako živo bitje na tem svetu svoje poslanstvo in točno določeno vlogo, ki odlično deluje v sožitju z naravo. Če določen del organizmov izgine, potem se ravnotežje podre in začnejo se negativne posledice. Konvencionalno kmetijstvo uporablja sredstva, ki delujejo izolirano na določene vrste škodljivcev, ki pa so hrana drugim koristnim živalim. Če iztrebimo »škodljivce«, potem uničimo hrano za nam »koristne« živali. Ker ni več sožitja, postane takšno polje ali travnik biološko mrtvo. Na pogled je sicer zeleno, vendar tam ni več živalske in rastlinske biodiverzitete, ki bi omogočala, da bi si zemlja po žetvi opomogla. Pogosto gre za velike površine enovrstnih posevkov, ki po žetvi izgledajo kot opustošena puščava suhe zemlje, ki je ne prehodi več noben zajček ali miška, kaj šele manjša žival. Tam ni vode in ni hrane, tam ni zavetja, tam ni več črvov, ki bi rahljali zemljo in delali naravni kompost, tam ni ničesar več. Polja potrebujejo dopolnitev z gozdnimi površinami, ki dajejo zavetje za živali, senco, vodo in hrano, potrebujejo cvetlične predele za opraševalce, potrebujejo predele z nepokošeno travo, za hrošče in metulje, potrebujejo skalne predele, kjer so žuželke in kače, potrebujejo gnezdišča, kjer so ptiči in potrebujejo mlake, kjer so žabe in komarji. Vse to v naravi deluje v perfektnem ravnotežju, kamor je človek začel brezglavo posegati v želji za masovno pridelavo hrane. Konec koncev je danes na svetu dovolj hrane, da bi 2,5x nahranila ves svet, pa so vendar na določenem delu sveta ljudje še vedno lačni.

Vsa ta znanja sem imela priložnost doživeti na kmetiji Ehrensberg, ki je vzorčna Hipp-ova kmetija za biotsko raznovrstnost. Poslanstvo te kmetije in ljudi, ki živijo na njej je širiti znanje, kako na čim boljši način pridelovati ekološko hrano. Tak način ne le vpliva na kakovost hrane, ki jo uživamo, temveč tudi na okolje v katerem živimo, kjer se igrajo in živijo naši otroci in kjer bodo živeli naši vnuki. To je srečno okolje, kamor lahko prispevam tudi sama zato jaz izberem ekološko!

Marjana Kopač Farkaš
marketing manager in nutricionist za HiPP