Meni

Varstvo podnebja in voda

Zahvaljujoč HiPP-ovi ekološki pridelavi na letni ravni pred več kot 4.000 tonami umetnih gnojil in 5.000 kilogrami pesticidov zaščitimo 15.000 hektarov tal in podtalnico.

 

V letu dni HiPP-ova ekološka pridelava pred umetnimi gnojili in pesticidi obvaruje:

15.000 hektarov tal = 1,6 x območje otoka Sylt

122,5 milijonov m³ deževnice = 4,9 x količina vode v jezeru Titisee v Schwarzwaldu

Uporaba obnovljivih virov

Uresničili smo tudi projekte sončne energije na stavbah. Skupno smo s sončnimi kolektorji opremili površino v velikosti 316 m².

Trajnostna raba virov in varovanje biotske raznovrstnosti sta ključnega pomena za naše upravljanje trajnostnega razvoja.

HiPP je pomembno prispeval k varovanju podnebja že lep čas preden je politika sploh zastavila cilj zmanjšanja izpustov CO2. Leta 1995 smo pri oskrbi z energijo v tovarni v Pfaffenhofnu v celoti prešli na obnovljive vire energije (zeleno električno energijo, biomaso, sončno energijo) in tako izdelke tam zdaj proizvajamo na CO2-nevtralen način. Več kot 90 % energije, ki se je porabi v Pfaffenhofnu, prihaja iz obnovljivih virov energije.

Izpuste CO2 preostalih virov energije iz fosilnih goriv (npr. med poslovnimi potovanji) se kompenzirajo z globalnimi podnebnimi projekti.

Od leta 2001 naprej se celotna potreba po toploti, vroči vodi in pari v HiPP-ovi tovarni pokriva z uporabo biomase (sekancev). Za zgledno uporabo obnovljivih virov energije je HiPP leta 2011 prejel tudi »Nemško solarno nagrado«.

Obrat za soproizvodnjo na biomaso v Pfaffenhofnu.

Uporabljamo »zeleno električno energijo« iz hidroelektrarn – brez jedrske energije. Od leta 2000 naprej smo uresničili 6 projektov sončne energije, ki na površini kolektorjev v velikosti 436 m² iz sončne energije ustvarjajo skupno 52.800 kWh/a. Vsi organski odpadki potujejo v kmetijske bioplinske naprave. Vsako leto se na ta način proizvede 2 milijona kWh električne energije.

Voda kot najpomembnejši vir v 21. stoletju

Inovativni smo tudi, ki gre za vodne vire. Zavoljo varčevanja s to čedalje dragocenejšo dobrino se HiPP poslužuje tehničnih inovacij in tako smo v zadnjih treh desetletjih porabo vode zmanjšali za več kot dve tretjini.