Trajnostnost kot filozofija podjetja

Trajnostnost je vzdrževanje pravega ravnovesja med tremi dimenzijami: okoljevarstvom, gospodarstvom in socialnimi vidiki.

Če naše okolje, socialno življenje in gospodarstvo oblikujemo na trajnosten način, bomo imeli prihodnost in bomo tudi prihodnjim generacijam zagotovili možnost, da živijo življenje, ki ga je vredno živeti. Trajnostno delujemo takrat, ko lahko z vsem, kar počnemo, nadaljujemo v nedogled, seveda v primeru, da pogoji ostanejo enaki.