Pogoji sodelovanja

1. Splošne določbe

Organizator Atlantic trade d.o.o. (za blagovno znamko HiPP) prireja nagradno žrebanje - "Nagrajujemo nakupe HiPP izdelkov". Nagradno žrebanje bo potekalo na spletni strani www.hipp.si

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki sprejme pravila nagradne igre, razen zaposlenih v podjetju Atlantic trade d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. 

3. Potek nagradnega žrebanja

V nagradnem žrebanju sodelujte z računom za enkratni nakup HiPP in/ali HiPP Babysanft izdelkov v vrednosti več kot 15€. V obrazec vpišete vaše podatke (obvezni podatki so označeni z zvezdico) in številko računa. Upoštevajte, da imajo različni trgovci različno zapisano številko računa. Račun je potrebno spraviti. V kolikor boste izžrebani za nagrado, vas bomo prosili, da nam po mejlu info(at)@mailhipp(dot).si posredujete sken ali fotografijo računa, s katerim ste sodelovali v nagradnem žrebanju. 

4. Nagrajenci in nagrade

HiPP si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili oz. da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu.

Če nagrajenec v roku 3 dni od prejema obvestila organizatorja na podani e-naslov ne posreduje fotografije ali skena računa ni upravičen do nagrade.

Nagrade bomo nagrajencem poslali najkasneje 10 dni od zaključka nagradnega žrebanja.

5. Davki in akontacija dohodnine

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko) v kolikor vrednost nagrade preseže 42€. Nagrajenec izrecno in brezpogojno dovoljuje organizatorju, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere dohodnine.

V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačilo akontacije dohodnine od nagrad v skladu z vrednostjo nagrad ni potrebno, mora pa nagrajenec, v primeru, da v tekočem koledarskem letu prejme nagrade tudi v drugih nagradnih igrah in izpolni pogoje iz zakona, nagrado prijaviti v letni dohodninski napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. 

6. Zbiranje in uporaba podatkov

Vsak udeleženec nagradne igre soglaša in se strinja, da organizator osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statistične obdelave in za pošiljanje informacij ter propagandnega gradiva (po e-pošti in navadni pošti).

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje in hrani v bazi uporabnikov HiPP v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati za namene, za katere so bili pridobljeni, in sicer: za potrebe te nagradne igre (obveščanje nagrajencev, pošiljanje nagrad) ter za občasno pošiljanje HiPP uredniških in komercialnih e-novičk. Vsak sodelujoči v nagradni igri s tem soglaša. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja.

Dobitniki nagrad organizatorju nagradne igre dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (ime in prvo črko priimka ter kraj bivanja) na spletni strani HiPP in HiPP Facebook strani in HiPP Instagram strani in na svetovnem spletu v primeru, da so nagrajenci, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade in za promocijo nagradne igre.