Ribe, pridobljene s trajnostnimi načini ribolova

HiPP uporablja izključno ribe, ki imajo certifikat MSC (Marine Stewardship Council) in so ulovljene v skladu s principi ekološke akvakulture. MSC-certifikat zagotavlja, da ribolovno območje, ki ga nadzira, izpolnjuje določene okoljske standarde, ohranja populacije rib in deluje v skladu z načeli učinkovitega upravljanja.

Da bi zagotovili ribe vrhunske kakovosti, so okoljske razmere redno analizirane, izbrana pa so vrhunska ribolovna območja na odprtem morju. 

Z vsemi temi ukrepi HiPP pripomore tudi k preprečevanju prekomernega ribolova in zaščiti ribjih populacij, tako da bodo tudi današnji malčki, ko odrastejo, še vedno imeli na voljo dovolj rib.

Marine Stewardship Council je neodvisna mednarodna neprofitna organizacija za certificiranje trajnostnih načinov ribolova. Neodvisni certifikatorji nenehno spremljajo, ali ribolovne metode ustrezajo visokim standardom organizacije MSC. MSC-standard zagotavlja, da so ribe pridobljene na načine, ki varujejo tako stalež rib, kot tudi okolje.