Trajnostnost v HiPP-u

Za HiPP trajnostnost ni le muha enodnevnica . Že več kot 60 let smo zavezani ekološkemu kmetovanju in kot pionir na tem področju smo odločilno vplivali tudi na standarde trajnostnosti. Naše upravljanje trajnostnega razvoja je osredotočeno na podjetje kot celoto, pa tudi na celotno verigo ustvarjanja vrednosti.

Trajnostnost kot filozofija podjetja

Trajnostnost je vzdrževanje pravega ravnovesja med tremi dimenzijami: okoljevarstvom, gospodarstvom in socialnimi vidiki.

Trajnostost znotraj organizacije podjetja

Na vsakem področju znotraj podjetja smo imenovali osebo, ki je odgovorna za trajnostnost in se aktivno ukvarja z razvojem in izvajanjem ciljev trajnostnega razvoja.

Nagrade in priznanja

Zavezanost trajnosti je dokumentirana ne le v nagradah in priznanjih, ampak tudi z velikim zaupanjem, ki ga HiPP uživa med potrošniki.

Ljudje v središču pozornosti

Za HiPP kot srednje veliko družinsko podjetje sta odgovorno in družbeno upravljanje tudi temelja za trajnostne poslovne dejavnosti.

Biotska raznovrstnost

Zmanjševanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni je zaskrbljujoče. To velja tudi, ko gre za raznovrstnost rastlin in živali, ki so se razvile skozi/s pomočjo ... 

Trajnostno varstvo okolja in podnebja

Varstvo podnebja in ozračja je ena izmed najpomembnejših nalog našega časa. Z doslednim okoljskim upravljanjem HiPP ... 

Varstvo okolja

V zvezi z okoljem smo si zastavili ambiciozne cilje.

Poročila o trajnostnem razvoju

Rezultate in cilje za prihodnost v našem okoljskem poročilu redno dokumentiramo že od leta 1995 naprej.

Smernice za trajnostnost

Skupina HiPP se dejavno vključuje v ohranjanje okolja in vsega stvarstva.