Ljudje v središču pozornosti

Zadovoljni zaposleni ustvarjajo dobro prihodnost

V sklopu naše korporativne kulture velik pomen pripisujemo zanesljivemu in optimalnemu delovnemu okolju za zaposlene. Naši socialni standardi več kot prekašajo standarde in zakonske predpise, ki veljajo znotraj panoge. Trajnostnost ne le zagovarjamo, ampak jo tudi udejanjamo.

V podjetju vlada dobra delovna klima

HiPP-ov kodeks etike razvija občutek pripadnosti. Zaposleni redno ocenjujejo svoje nadrejene. Vsi imamo korist zaradi nizke stopnje bolniške odsotnosti in odličnih bonitet. Upravljanje z znanjem in program podajanja predlogov s strani zaposlenih sta sestavni del korporativne kulture našega podjetja, kamor spada tudi revija »Hipp intern«, ki jo ustvarjajo zaposleni.

Smo družini prijazno podjetje

S prilagodljivim delovnim časom spodbujamo združljivost družine in kariere. V Pfaffenhofnu ima trenutno 200 staršev krajši delovni čas in skoraj vsi izmed njih delajo po individualnem delovnem modelu. 75 % teh zaposlenih so matere z otroki. 

Velik pomen pripisujemo zdravju in varnosti

Pokojninska shema podjetja, visoki standardi varnosti pri delu in varovanja zdravja, aktivni dnevi namenjeni skrbi za zdravje. Dobro počutje zaposlenih spodbujamo tudi z raznovrstnimi aktivnostmi na področju fitnesa in športa. Naš trud v tej smeri zaokrožajo bio obroki in lokalni pridelki, ter skrb za preprečevanje alergij v gostinskih obratih podjetja.

Nudimo dodatno strokovno izobraževanje

Vsi naši zaposleni se redno udeležujejo sistematičnih tečajev in koristijo številne možnosti za izobraževanje. 

Podpiramo mlade

Že vrsto let mladim nudimo možnost pripravništva, s pomočjo katerega zagotavljamo prihodnost našega družinskega podjetja, mladim pa pomagamo pri dobrem začetku na njihovi poklicni poti. Mladi strokovnjaki imajo možnost kombiniranega študijskega programa, ki vodi do dveh diplom. Pripravniki oziroma pripravnice se seznanijo z našo zavezo k trajnostnosti v okviru prostovoljnih okoljskih dejavnosti (dnevi sajenja dreves, urejanja ribnikov za dvoživke, gnezdišč za ptice itd).

Smo mednarodno podjetje

V HiPP-u so zaposleni posamezniki 20 različnih narodnosti. Na to kulturno raznolikost smo zelo ponosni, saj bogati korporativno kulturo in krepi naše uspešno poslovanje v globalnem okolju.

Velik pomen pripisujemo družbeni odgovornosti

Pri družbeni odgovornosti gre za to, da vidimo širšo sliko in pokažemo solidarnost z družinami v stiski. Z rednimi donacijami hrane pomagamo tam, kjer je naša pomoč najbolj potrebna.

Poleg tega pa tesno sodelujemo tudi z univerzami, znanstvenimi ustanovami in drugimi partnerji.