HiPP-ove smernice trajnostnega razvoja

Obseg naših vsakdanjih aktivnosti

HiPP se z upravljanjem trajnostnega razvoja ukvarja že dolgo časa. Veliko naših ciljev – vključno z bio pridelavo, CO2-nevtralno proizvodnjo, eksemplaričnim izračunom ogljičnega odtisa za izdelke, vsestranskim recikliranjem, zmanjšanjem porabe energije in virov v povezavi z električno energijo, vodo, odpadki in ogrevanjem, ukrepi za biotsko raznovrstnost in družbeno odgovornost podjetij – smo že dosegli in jih leta 2009 združili v sistem za upravljanje trajnostnega razvoja. Okoljske smernice, ki smo jih oblikovali leta 1995 z namenom nenehnega izboljševanja okoljskega ugleda podjetja, smo razširili s smernicami trajnostnega razvoja.

1 Z uporabo okolju prijaznih tehnologij HiPP zmanjšuje škodljive učinke.    
2 Nenehno spremljamo, dokumentiramo in ocenjujemo okoljski vpliv podjetja. Možne izboljšave izvajamo v okviru ekonomsko sprejemljivih parametrov.    
3 Okoljska bremena, ki so rezultat novih dejavnosti, izdelkov in tehnologij, želimo obdržati na minimumu. Zato vedno vnaprej ocenimo potencialni vpliv na okolje.    
4 Naš cilj je varovanje virov, zato namesto omejenim virom dajemo prednost obnovljivim virom.    
5 Kot največji predelovalec ekološko pridelanih surovin na svetu smo se obvezali temu, da nenehno zvišujemo količino uporabljenih surovin.    
6 Ko gre za načrtovanje embalaže, zahtevamo, da je količina uporabljenih materialov čim manjša in da se uporabi največji možen odstotek sekundarnih materialov in materialov, primernih za recikliranje, poleg tega pa spodbujamo tudi alternative, kot so sistemi zbiranja odpadne embalaže in vračanja.    
7 Varstvo okolja lahko v podjetju uspešno deluje le, če pri tem sodelujejo zaposleni. Zato poznavanje trajnostnosti pri naših zaposlenih spodbujamo s pomočjo informiranja, izobraževanja in rednega opominjanja.    
8 Kupce nenehno seznanjamo s tem, kako lahko HiPP-ove izdelke uporabljajo na okolju prijazen način.    
9 Javnemu mnenju pripisujemo zelo velik pomen. Redno zagotavljamo informacije o okoljskih projektih in se še posebej trudimo, da se odzovemo na povratne informacije s strani javnosti, kadar je to le mogoče.    
10 Stalno smo v stiku z oblastmi, med drugim z namenom preprečevanja in zmanjševanja vpliva na okolje.    
11 S pomočjo celovitega sistema za preprečevanje napak zmanjšujemo tveganje nesreč in morebitnih škodljivih vplivov na ljudi in okolje.    
12 S pomočjo kontrolnih sistemov lahko dosežemo zastavljene okoljske cilje, ki jih preverimo glede na najnovejše ugotovitve in po potrebi ustrezno spremenimo.    
13 Spoštovanje človekovih pravic, prepoved dela otrok, prisilnega dela, diskriminacije, telesnega kaznovanja, prisile in korupcije so v HiPP-u samo po sebi umevni.    
14 Izobraževanje in / ali članstvo v sindikatu sta v HiPP-u izrecno dovoljena. Plačila oziroma nagrade, nadurno delo in socialni prejemki so v skladu z zakonskimi ali kolektivno dogovorjenimi minimalnimi standardi, da bi tako zadostili osnovnim potrebam in prosto dostopnemu dohodku delavcev.    
15 Varnost pri delu, varstvo okolja in varovanje zdravja zagotavljamo vsaj v okviru ustreznih nacionalnih pravnih zahtev in podpiramo nenehno izboljševanje delovnih pogojev.    
16 HiPP kot podjetje podpira zaščito biotske raznovrstnosti in oblikovanje trajnostne prihodnosti, ki je vredna življenja.    
16 Tudi naši dobavitelji in ponudniki storitev so se dolžni držati smernic na področju, na katerega imamo neposreden vpliv, pa tudi v okviru aktivnosti pred in po dobavi (npr. preddobavitelji, logistiki, podjetja, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem odpadkov).