Trajnostno varstvo okolja in podnebja

Varstvo okolja v tovarni v Pfaffenhofnu

"Varstvo podnebja in ozračja je eden največjih 
izzivov našega časa."

HiPP-ova tovarna v Pfaffenhofnu

Z dosledno rabo obnovljivih virov energije je HiPP v zadnjih 14 letih uspel zmanjšati izpuste CO2-za približno 90 %. V primerjavi z letom 2000 je bilo v letu 2014 ustvarjenih približno 14.000 ton CO2 manj. Za absorpcijo takšne količine CO2 bi potrebovali gozd v velikosti približno 5.000 nogometnih igrišč.