Biotska raznovrstnost

Vrste in ekosistemi potrebujejo našo zaščito

Poleg podnebnih sprememb je zaščita biotske raznovrstnosti eden največjih izzivov, s katerimi se sooča človeštvo, zmanjševanje vrst po celem svetu pa je zelo zaskrbljujoče: 60 % ekosistemov naj bi bilo poškodovanih in samo pri sesalcih jih je 20 % takih, ki jim grozi izumrtje. V zadnjih šestih letih je vsak mesec izumrla ena pasma/sorta. Zaradi izginjanja habitatov, vrst in genov narava postaja čedalje revnejša in ogroženi so temelji človeškega življenja. 

Kmetija Ehrensberg – vzor biotske raznovrstnosti

Vzor za biotsko raznovrstnost, ki služi kot model za naše pridelovalce. 

Uporaba recikliranega papirja

Dosledna uporaba recikliranega papirja ohranja biotsko raznolikost gozdov.

Varstvo podnebja in voda

Vrsti ustrezna reja in krmljenje rejnih živali sta poglavitna elementa ekološkega kmetovanja.

»Biodiversity in Good Company«

HiPP je član iniciative »Biodiversity in Good Company«.

HiPP-ove aktivnosti

HiPP se zavzema za biotsko raznovrstnost in se bori proti genskemu inženiringu rastlin.