Biotska raznovrstnost

Vrste in ekosistemi potrebujejo našo zaščito

Poleg podnebnih sprememb je zaščita biotske raznovrstnosti eden največjih izzivov, s katerimi se sooča človeštvo, zmanjševanje vrst po celem svetu pa je zelo zaskrbljujoče: 60 % ekosistemov naj bi bilo poškodovanih in samo pri sesalcih jih je 20 % takih, ki jim grozi izumrtje. V zadnjih šestih letih je vsak mesec izumrla ena pasma/sorta. Zaradi izginjanja habitatov, vrst in genov narava postaja čedalje revnejša in ogroženi so temelji človeškega življenja.