"Biodiversity in Good Company"

Združeni v mednarodni skupnosti

HiPP je tudi dejaven član iniciative Business and Biodiversity, ki je nastala leta 2008 na konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti v okviru Združenih narodov. »Biodiversity in Good Company" (Biotska raznovrstnost v dobri družbi) je združenje podjetij, ki se skupaj borijo za zaščito biotske raznovrstnosti – v interesu gospodarstva in družbe. 

Z »Opredelitvijo nalog« in »Deklaracijo o vodenju« so se sodelujoča podjetja zavezala, da bodo zaščito biotske raznovrstnosti vključila v svoj sistem upravljanja podjetja. S podpisom »Deklaracije o vodenju« več kot 40 podjetij po vsem svetu sledi zahtevam spodbujanja biotske raznovrstnosti v okviru svojega sistema upravljanja podjetja. Pomemben prispevek k pravičnemu trgovanju je bil dosežen na konferenci ZN o ohranjanju vrst leta 2010 v Nagoji na Japonskem. Med drugim so bile na konferenci opredeljene smernice glede poštene razdelitve dobička iz uporabe bioloških surovin med uporabnike in države izvora.

Več informacij najdete na sledeči povezavi: www.business-and-biodiversity.de

V HiPP-u se za trajnostnost in biotsko raznovrstnost zavzemamo v okviru različnih projektov.

Redno sodelujemo z nevladnimi organizacijami in združenji kot so AÖL (Združenje proizvajalcev ekoloških živil), B.A.U.M. (Nemška delovna skupina za ekološko zavedno upravljanje), Svetovni sklad za naravo – WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland in različne znanstvene ustanove.