Filozofija podjetja in management etike

Podjetje HiPP je v več kot šestih desetletjih postalo sinonim za ravnanje z naravo z zavestjo in občutkom, ter sinonim za humanost in za posel. Claus Hipp je vedno osebno jamčil za najboljšo kakovost vsakega izdelka svojega podjetja.

V zadnjih letih je vse več diskusije o generalnem moralnem razpadu družbe. Vpliv kratkoročnih dobičkonosno orientiranih odločitev je naraščajoč vzrok za skrb v globalni ekonomiji. Slabi delovni pogoji, pomanjkanje družbene odgovornosti in neobstoj etike in moralnih vrednot v poslu so prav tako ponavljajoče se teme.

Naše podjetje ima močne korenine v krščanski tradiciji. Leta 1999 smo vpeljali notranji etični management za zavestno prizadevanje za aktivno preprečevanje tega negativnega razvoja.