Varstvo podnebja in voda

Varovanje okolja in ozračja je ena najpomembnejših nalog našega časa. Preberite si več o tem, kako HiPP uporablja obnovljive vire energije in tehnične inovacije za zaščito podnebja in vode. 

Uporaba obnovljivih virov

Trajnostna raba virov in varovanje biotske raznovrstnosti sta ključnega pomena za naše upravljanje trajnostnega razvoja. 

HiPP je pomembno prispeval k varovanju podnebja že lep čas, preden je politika sploh zastavila cilj zmanjšanja izpustov CO2. Leta 1995 smo pri oskrbi z energijo v tovarni v Pfaffenhofnu v celoti prešli na obnovljive vire energije (zeleno električno energijo, biomaso, sončno energijo) in tako izdelke tam zdaj proizvajamo na CO2-nevtralen način. Več kot 90 % energije, ki se je porabi v Pfaffenhofnu, prihaja iz obnovljivih virov energije. 

Izpusti CO2 preostalih virov energije iz fosilnih goriv (npr. med poslovnimi potovanji) se kompenzirajo z globalnimi podnebnimi projekti.

Od leta 2001 naprej se celotna potreba po toploti, vroči vodi in pari v HiPP-ovi tovarni pokriva z uporabo biomase (sekancev). Za zgledno uporabo obnovljivih virov energije je HiPP leta 2011 prejel tudi »Nemško solarno nagrado«.

Uporabljamo »zeleno električno energijo« iz hidroelektrarn – brez jedrske energije.

Od leta 2000 naprej smo uresničili 6 projektov sončne energije, ki na površini kolektorjev v velikosti 436 m² iz sončne energije ustvarjajo skupno 52.800 kWh/leto. Vsi bio odpadki potujejo v kmetijske bioplinske naprave. Vsako leto se na ta način proizvede 2 milijona kWh električne energije.

Voda kot najpomembnejši vir v 21. stoletju

Inovativni smo tudi, ko gre za vodne vire. Zavoljo varčevanja s to čedalje dragocenejšo dobrino se HiPP poslužuje tehničnih inovacij in tako smo v zadnjih treh desetletjih porabo vode zmanjšali za več kot dve tretjini.