HiPP-ovi pripravniki se zavzemajo za biotsko raznovrstnost

Mladi pripravniki redno sodelujejo v akcijah za zaščito biotske raznovrstnosti. Pod vodstvom HiPP-ovega koordinatorja za trajnostnost in ob znanstveni podpori NVO spoznavajo povezanost znotraj narave in se učijo, kako lahko tudi sami prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Poleg tega pa s sajenjem dreves in urejanjem ribnikov za dvoživke tudi dejansko prispevajo k zaščiti biotske raznovrstnosti.

Proti genskemu inženiringu rastlin

HiPP aktivno sodeluje v boju proti genskemu inženiringu rastlin in šolam nudi podporo pri seznanjanju mladostnikov glede tveganj agrokemije. 

Ravnovesje med naravo in vrstami je zelo kompleksen sistem, v katerem vladajo čisto posebna pravila. Za HiPP je zelo pomembno, da se zaustavi širjenje gensko spremenjenih organizmov, ki so nevarni prav na vseh ravneh. To je tudi razlog, da HiPP aktivno podpira šolski projekt »Neobvladljivo življenje«, s katerim združenja Bayrischer Lehrerverband e.V., Bund Naturschutz in Bayern (BN) in Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) šolske otroke izobražujejo glede genskega inženiringa na področju kmetijstva. Preprečevanje ekstremnega zmanjševanja števila vrst in sort, ki je rezultat genskega inženiringa, in dramatičnih posledic le-tega za biotsko raznovrstnost vidi HiPP kot svojo prav posebno dolžnost in odgovornost. Na kocki je namreč temelj vsega življenja in s tem tudi prihodnost otrok na našem planetu.