Skip to main content

Zasaditev HiPP drevesa za zaposlene v Sloveniji

K toplogrednim plinom prispeva tudi vsak zaposleni

Ne le pridelava in predelava surovin, transport in skladiščenje; k večanju deleža toplogrednih plinov prispevamo tudi vsi zaposleni. Ste vedeli, da je ogljični odtis povprečnega Slovenca kar 7 ton CO2 na leto? Če bi želeli ogljični odtis zaposlenega izravnati s sajenjem dreves, bi morali za podnebno nevtralnega zaposlenega zasaditi 3 drevesa na mesec. Podatki pravijo, da eno povprečno drevo izravna okoli 200kg CO2 v svojih prvih 20 letih rasti. Za podnebno pozitivnega zaposlenega bi bilo torej potrebno zasaditi kar 10 dreves na mesec. Tako bi vsako leto iz ozračja odstranili kar 24 ton CO2.

V prizadevanju za (vsaj simbolično) izravnavo toplogrednih plinov zaposlenih, ki delamo za blagovno znamko HiPP v Sloveniji, smo na travniku podjetja v Ljubljani zasadili HiPP jablano. Hkrati je je ta jablana tudi simbol povezanosti ekipe in zahvala za zavzeto delo. Svoje delo HiPP ekipa vsak dan opravlja z ljubeznijo in veliko odgovornostjo, saj delamo "Za najpomembnejše v življenju"; za naše otroke.

HiPP kozarčki so zdaj podnebno pozitivni!

Ekološko kmetovanje je tisto,
kar je najboljše za naše podnebje.

HiPP gre celo nad ekološko.

Biti podnebno nevtralen je dobro. Biti podnebno pozitiven je še bolje.

Naša proizvodnja kozarčkov je podnebno nevtralna* že 11 let. Izdelujemo jih sami in s tem zagotavljamo najvišjo stopnjo nadzora in varnosti.

*Iz proizvodnega obrata HiPP, ki je od leta 2011 ogljično nevtralen, zahvaljujoč uporabi obnovljivih virov energije in spodbujanju projektov za varstvo podnebja.

Od leta 1995 podjetje izpolnjuje stroge zahteve evropskega sistema za ravnane z okoljem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) in od takrat vsako leto izboljšuje svoj ekološki odtis. Proizvodnja na lokacijah HiPP v Pfaffenhofnu (v Nemčiji) in Gmundnu (v Avstriji) je že od leta 2011 podnebno nevtralna. Od takrat sledijo vse druge HiPP tovarne v EU.

Naši kozarčki so podnebno pozitivni.

Vse od pridelave, do trgovine.

Podnebno pozitivno – kaj to sploh pomeni?

Naše kozarčke proizvajamo podnebno nevtralno. Toda biti podnebno nevtralen ni dovolj za pozitiven vpliv na podnebne spremembe, se strinjate?

Zdaj gremo velik korak dlje: v celotni vrednostni verigi HiPP kompenzira bistveno več CO2, kot ga povzročijo surovine, embalaža in transport pred, med in po proizvodnji do maloprodajnega skladišča. Naravi vračamo več, kot ji vzamemo. Ne samo, da reduciramo emisije – naravi tudi pomagamo, da ponovno odstrani CO2 iz zraka. Na primer z zagotavljanjem zdrave zemlje in varovanjem biotske raznovrstnosti z našo ekološko pridelavo.

Zdaj lahko prepoznate naše podnebno pozitivne kozarčke (naše ambasadorje) označene s podnebno pozitivnim pečatom

"Ker želimo, da naši otroci in vnuki podedujejo svet
v katerem je vredno živeti in ljubiti."

To jamčim s svojim imenom. Stefan Hipp

Zaščita podnebja z ohranjanjem tal.

Trajnostno, tlom prijazno kmetijstvo zagotavlja zdrava, rodovitna tla. Potrebujemo jih ne le za zagotavljanje dobre letine, temveč tudi, da zadržijo več vode in da vežejo več ogljika na dolgi rok.

V svetovnem merilu tla vežejo približno štirikrat več ogljika kot vegetacija nad tlemi.

Aktivno varovanje podnebja in trajnostno delovanje sta globoko zasidrana v HiPPovi korporativni filozofiji. Leta 1956 je pionir ekološke pridelave z odločitvijo za ekološko kmetovanje postavil temelje aktivnega varstva narave in podnebja. S trajnostnim, zemlji prijaznim ekološkim kmetovanjem HiPP dragoceno prispeva k živi, ​​bogati zemlji in s tem k varstvu podnebja. Ker zdrava tla niso le osnova za dober pridelek, temveč tudi dolgoročno shranijo več vode in nase vežejo CO2.

Pri tem je odločilen dejavnik visoka vsebnost humusa. HiPP zato spodbuja ekološko pridelavo in tvorbo humusa po vsem svetu. S humusom bogata tla dokazljivo vežejo podnebju škodljiv CO2 in nam zagotavljajo preživetje. Tudi odpoved kemičnim gnojilom v ekološkem kmetijstvu bistveno zmanjša emisije toplogrednih plinov. Proizvodnja gnojil zahteva veliko energije in je zato odgovorna za znaten del toplogrednih plinov, ki jih povzroča kmetijstvo. 

Vsaka pest zemlje je mali podnebni čudež. Zakaj? Kajti milijoni in milijoni mikroorganizmov, ki živijo v zdravi zemlji, rastlinske ostanke spreminjajo v dragocen humus, ta pa shranjuje CO2. To načelo uporabljamo pri lastnih projektih varstva podnebja in pri izboru globalnih projektov. Dragocen kompost je narejen tudi iz govejega gnoja na HiPP-ovih lastnih ekoloških kmetijah. HiPP deli svoje dolgoletne izkušnje pri tvorbi humusa s partnerji in dobavitelji surovin po vsem svetu. Na ta način lahko tudi oni izvajajo podnebne ukrepe v svoji HiPP vrednostni verigi. Kajti lokalno ohranjanje narave je tudi globalno varovanje podnebja.

HiPP-ova dolgoletna zavezanost k ohranjanju biološke raznovrstnosti se obrestuje tudi pri podnebju: bolj ko je narava neokrnjena, več CO2 lahko shrani.

Zaščita podnebja je zaščita vrst.

Kaj delamo za naše podnebje?

Zmanjšujemo emisije...

  • z aktivnim varovanjem našega podnebja, tako da kmetujemo ekološko (že od leta 1956)
  • z nenehno optimizacijo naših konceptov oskrbe z energijo
  • z nenehnim zmanjševanjem emisij ogljika (že od začetka 90. let)
  • s podnebno nevtralno proizvodnjo v vseh naših tovarnah v EU
  • z optimizacijo embalaže naših izdelkov

Izravnavamo emisije ...

HiPP-ove prakse ekološkega kmetovanja: najboljše za naše podnebje

Aktivno varovanje podnebja in trajnostni ukrepi so temeljni stebri korporativne filozofije HiPP. Leta 1956 je ekološki pionir s prehodom na ekološko kmetijstvo postavil temelje aktivnemu varovanju narave in podnebja. Trajnostno ekološko kmetovanje HiPP omogoča dragocen prispevek k zdravi zemlji in s tem k varovanju podnebja. Navsezadnje zdrava tla niso le pomemben predpogoj za ohranjanje naših ekosistemov, so tudi naravni rezervoarji ogljika in služijo dolgoročnemu varovanju podnebja. Pri vsem tem je ključna visoka vsebnost humusa. HiPP zato spodbuja projekte ekološkega kmetovanja in tvorbe humusa po vsem svetu. Dokazano je, da tla z visoko vsebnostjo humusa vežejo podnebju škodljiv ogljik in zagotavljajo naše preživetje. Izogibanje uporabi sintetičnih mineralnih gnojil v ekološkem kmetijstvu zmanjšuje tudi toplogredne pline.