Ekobilanca – učinki

Recikliranje

Zahvaljujoč doslednemu ločevanju odpadkov recikliramo več kot 97 % odpadkov. 

Potencial prihranka COv HiPP-u na letni ravni 

Zaradi obsežnega paketa ukrepov so se izpusti HiPP-ove tovarne na letni ravni bistveno zmanjšali:
Priključitvi na mestni obrat za soproizvodnjo na biomaso, proizvodnji energije s pomočjo sončnih in bioplinskih elektrarn, pridobivanju zelene energije iz hidroelektrarn in prehodu našega voznega parka na okolju prijazne tehnologije gre zahvala, da so se leta 2011 v primerjavi z letom 2000 izpusti CO2 zmanjšali za skoraj 90 % na tono proizvedenih izdelkov.

Sistem CO2 -Prihranek v letu 2013 v primerjavi z letom 2000
Obrat za proizvodnjo biomase 9.846 t
Električna energija iz 100 % hidroenergije 4.170 t
Skupni prihranek 14.016 t