Umweltbilanz-Inputs

Uporaba obnovljivih virov energije

Več kot 90 % energije, ki se je porabi v matični tovarni v Pfaffenhofnu, prihaja iz obnovljivih virov energije. Od leta 2001 naprej celotno potrebo po toploti, vroči vodi in pari v HiPP-ovi tovarni pokrivamo z uporabo biomase (sekancev). Vsa porabljena električna energije je CO₂- nevtralna »zelena električna energija« iz hidroelektrarn – brez jedrske energije. Od leta 2000 naprej smo uresničili 6 projektov sončne energije, ki na površini kolektorjev v velikosti 436 m² iz sončne energije ustvarijo skupno 52.800 kWh/leto. Vsi organski odpadki potujejo v kmetijske bioplinske naprave. Vsako leto se na ta način proizvede 2 milijona kWh električne energije. 

S pomočjo ekološkega kmetovanja varujemo tla in podtalnico

HiPP je največji predelovalec bioloških surovin na svetu. Več kot 6.000 kmetov v številnih državah je vključenih v pridelavo bio sadja, bio zelenjave in mesa iz ekološke reje za HiPP.

Voda – naravna dobrina in vir življenja

Pomanjkanje čiste pitne vode postaja vse večji problem. Časi, v katerih se je zdelo, da je količina vode neskončna, se bližajo koncu, zato je z njo treba ravnati ravno tako varčno, kot z drugimi omejenimi viri. V industrijskem sektorju in zasebnih gospodinjstvih je zato priporočena uporaba tehnologij, ki pripomorejo k varčni porabi vode, in izogibanje nepotrebni uporabi vode.

V HiPP-u smo se nujnosti tovrstnega ravnanja zavedli že zelo zgodaj in uvedli ustrezne ukrepe. Porabo vode smo zmanjšali z 22,8 m³ na proizvedeno tono izdelkov v letu 1971 na 7,5 m³ v letu 2011. Posledica tega je bila med drugim optimizirano kroženje vode v procesu proizvodnje in krožni pretok pri čiščenju zaprtih sistemov (CIP, cleaning-in-place). Na splošno se v HiPP-u trudimo za ponovno rabo že uporabljene vode v največji možni meri. 

Voda iz HiPP-ovega lastnega izvira

Tovarna v Pfaffenhofnu ima svoj izvir vode. Izvir imenovan Georg Hipp zagotavlja preskrbo s svežo vodo najboljše kakovosti. Gre za čisto izvirsko vodo, ki izvira neposredno iz Alp in prihaja iz globine 154 metrov. 

Naravna mineralna voda je prava naravna dobrina najvišje kakovosti in čistosti. HiPP dnevno iz izvira porabi manj vode, kot se jo v njega steče, preostanek pa se po nadaljevanju poti po podzemlju pridruži reki Donavi.