Okoljska statistika

Ko gre za okolje, si zastavljamo ambiciozne cilje. 

Številke v povezavi z vsemi našimi pomembnejšimi vložki in učinki dokumentirajo, v kolikšni meri v HiPP-u na področju varstva okolja beležimo konkreten napredek. 

Cilji

Ključne številke   2011 2012 2013 Napoved 2014
Operativna sredstva kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
Čistilna sredstva kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
Energija kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  proizvodnja z uporabo izključno pare kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  proizvodnja z uporabo izključno električne energije kWh/to   102,3 100,7 100,7
Voda m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
Embalaža kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
Odpadna voda m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  Hladilna voda, Ilm m3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
  Abwasser Kläranlage m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
Odpadna voda, čistilna naprava kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
Odpadki, skupno kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
Ogljikov dioksid kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7