Skip to main content

O govedoreji

HiPPovi izdelki vsebujejo izključno meso iz reje krav dojilj. To pomeni, da se krave ne molzejo, ampak namesto tega redijo svoja teleta. Živali večino leta preživijo na pašnikih, kjer se skupaj pasejo teleta, krave in odrasli plemenski biki. To omogoča naravno razmnoževanje. V splošnem se teleta iz ekološke reje tudi skotijo na pašnikih in niso ločena od svojih mater. V čredah ostanejo skupaj z drugimi teleti, dokler ne dosežejo »najstniških let«.