Skip to main content

Irska

Irska leži v Atlantskem oceanu in je del evropske celine. Večji del otoka sestoji iz nižavij, ki se raztezajo od zahoda proti vzhodu, pokrivajo pa jih številna jezera in obsežne močvirnate površine. Državo zamejujejo visoke gore. Več kot polovica Irske sestoji iz travnikov in pašnikov, zato jo videzu primerno pogosto imenujejo tudi »zeleni otok«. HiPPovo govedo iz ekološke reje se na irskem podeželju počuti kot doma, saj lahko tu skoraj celo leto preži na prostem. Uravnoteženo otoško podnebje namreč pomeni sveža poletja in blage zime. Poleg tega je za Irsko značilna tudi velika količina padavin, tudi do 3.600 mm na leto, kar prispeva k izobilju zelenja in zelene barve.