Skip to main content

Poljska

Poljska leži na vzhodu Srednje Evrope in večino njenega ozemlja sestavljajo nižine. V nižinskem osrčju države je veliko jezer, katerih nastanek sega v čas zadnje ledene dobe, na jugu pa najdemo tudi hribe in gore. Kar se tiče podnebja, je Poljska prehodno območje: na območju Srednje Evrope je oceansko podnebje, v Vzhodni Evropi pa celinsko. Zaradi geografskega položaja se temperaturne razlike med poletjem in zimo povečujejo od zahoda proti vzhodu, količina padavin pa pada. Zahvaljujoč podnebju in legi je Poljska odlična lokacija za gojenje HiPPovih eko jagod, krompirja in buč. Poleg kmetijskih površin je na Poljskem tudi več kot 600 posebnih ohranitvenih območij in 15 nacionalnih parkov. Tu v svojem naravnem okolju sobivajo številne živalske vrste, kot so srnjad, divji prašiči in jelenjad.