Skip to main content

O izvoru

HiPPov eko krompir za rast potrebuje zmerno podnebje, v idealnih pogojih brez daljših sušnih in deževnih obdobij. Še posebej dobro uspeva na zdravih, rahlih tleh, ki so brez kamenja. Za uspešno rast pa je zelo pomembno tudi ustrezno kolobarjenje. HiPPovi ekološki kmetovalci se dosledno držijo petletnega kolobarjenja, kar poskrbi, da ostanejo tla in rastline zdrave. Da bi zagotovili zadostne količine najkakovostnejših pridelkov, gojimo krompir na različnih območjih v Nemčiji in Avstriji, ter na Poljskem, Češkem, Slovaškem in Madžarskem.