Skip to main content

Slovaška

Slovaška je država brez izhoda na morje, ki leži v vzhodnem delu Srednje Evrope. Za državo so značilne gore Zahodnih Karpatov s številnimi dolinami in kotlinami, široke ravnice pa najdemo le na vzhodu in jugozahodu. Zmerno celinsko podnebje na Slovaškem pomeni toplo poletja in mrzle zime. Glede na regijo se količina letnih padavin giblje med 600 in 2000 mm. Za kmetovanje so primerne le spodnje regije Slovaške, kjer pridelujejo žita, hmelj, pa tudi HiPPov eko krompir.