Skip to main content

O izvoru

Vir svinjskega mesa iz ekološke reje, ki ga uporabljamo za HiPPove izdelke, so izključno prašiči, rejeni na severovzhodu Nemčije. Na nekaj izbranih kmetijah jih naši živinorejci gojijo na vrsti ustrezen način. Prašiči vse svoje življenje preživijo na isti kmetiji, kar je veliko boljše za njihovo zdravje in počutje.