Za trajnostnost je potreben način življenja in dela, ki ne izrablja prekomerno, trati ali celo uničuje naravnih virov, ki so temelj človeškega življenja. Kaj natančno stoji za tem pojmom, je bilo opisano že pred več sto leti na področju gozdarstva. Ko govorimo o trajnostnosti, imamo v mislih obliko izkoriščanja virov, pri kateri posekamo ravno takšno količino lesa, kakršna lahko zraste v istem času. Tako gozda nikoli ne posekamo do konca, ampak se lahko vedno znova regenerira in ga bodo kot takšnega lahko uporabljale tudi prihodnje generacije.