Skip to main content

O izvoru

HiPPov eko grah ima najraje peščena ilovnata tla z visoko sposobnost zadrževanja vode, pa tudi zmerno podnebje s temperaturami med 15 in 20 stopinjami Celzija. Zato ga naši ekološki kmetovalci pridelujejo v Nemčiji, na Nizozemskem in v Avstriji. Idealen čas za spravilo eko graha je odvisen od grahove čvrstosti, ki jo kmetovalci pogosto preverjajo. Ko zrna graha dosežejo želeno čvrstost, jih poberejo v nekaj urah. Ker ima sveže pobran grah omejeno življenjsko dobo, ga takoj zatem prepeljemo do predelovalnega obrata, do katerega je največ 30 km. Na ta način zagotovimo visoko kakovost in svežino.