Kje se lahko informiram kot potrošnik?

Slovenski nacionalni organi, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na svojih spletnih straneh objavljajo izčrpne in razumljive informacije:

EDEC
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

WHO
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses