HiPP Seminar za patronažne medicinske sestre

Drage patronažne medicinske sestre,

približno 10 do 20 odstotkov vseh žensk se po rojstvu otroka spopada z duševnimi stiskami in manifestiranimi duševnimi motnjami, kot so poporodna depresija, anksioznost ali psihoza. Poporodne duševne težave lahko doletijo matere v prav vseh slojih prebivalstva in ker so tovrstne bolezni v veliki meri še vedno stigmatizirane, pogosto ostanejo neodkrite in nezdravljene.
Zaradi tega je v okviru patronažnih obiskov ena izmed pomembnejših nalog patronažnih medicinskih sester prepoznavanje zgodnjih znakov in pomoč pri spopadanju s težavami z namenom strokovnega in učinkovitega svetovanja družinam. Pri tem je bistvenega pomena tudi poznavanje programov za pomoč in zmanjševanje posledic in regionalnih posvetovalnic ter mrež.
Namen našega seminarja na temo »poporodne depresije« je zato predstavitev podpore pri obravnavanju psihičnih bremen v poporodnem obdobju. Veseli smo, da se je našemu povabilu odzvala doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, priznana in izkušena strokovnjakinja, ki je specialistka klinične psihologije z dolgoletnimi izkušnjami. Upamo, da bo tematika za vas zanimiva in se že danes veselimo druženja z vami ter živahne izmenjale mnenj in izkušenj.

Lep pozdrav,
vaša HiPP ekipa

Podrobnosti

KDAJ: sreda 27. marec 2024
ČAS: od 16 do 19:30
KJE: Dolenj'c (Na Brezovici 50, 8000 Novo mesto)

Prepoznavanje obporodnih psihičnih stisk kako, kdaj in kam?

Izobraževanje je potrdila: Zbornica zdravstvene in babiške nege - zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in podelila izobraževanju 3 licenčne točke.

Program

15:30 Registracija

16:00 - 16:30 HiPP trajnostna ekološka pridelava in mlečne formule
Marjana Kopač Farkaš univ. dipl. inž. živ. teh.
Dr. Lučka Brulc univ. dipl. inž. živ. teh.

16:30 - 17:30 prepoznavanje obporodnih psihičnih stisk - kako, kdaj, kam?
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja spec. klin. psih

17:30 - 17:45 kratek odmor

17:45 - 19:15 Interaktivna delavnica in diskusija - Uporaba presejalnega testa

doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja spec. klin. psih

19:15 Zaključek s pogostitvijo

Prijave

Prijavite se lahko na:
E-mail: lucka.brulc@atlanticgrupa.com